Barntandvård

BARN & UNGDOMSTANDVÅRD
Fr.o.m. 3 års ålder till det år man fyller 23 år så har man fri tandvård oavsett om man går privat eller i folktandvården. Vi tar emot alla barn till föräldrar som redan går på kliniken. Att barnen och föräldrarna har samma tandläkare skapar en familjär atmosfär, ger trygghet och ger en naturlighet till tandläkarbesöket.

Vi välkomnar hela familjen!

Alla barn i Kronoberg får själva välja sin tandläkare.

Vi har en lång och mycket gedigen erfarenhet av barntandvård så som förebyggande tandvård (profylax) och lagningar samt också bedömning av tändernas och bettets utveckling. Vi undersöker och följer även upp tandskador samt ger råd och tips för varje enskilt barn. Varje barn får en individuell behandlingsplan och stödbehandling om det skulle behövas.

När ni kommer träffar ni någon ur vårt team: tandläkaren, tandhygienisten eller tandsköterskan.

Med ungdomstandvård menar vi åldern 24-29 år och då betalar man själv för sin vård men får ett tandvårdsbidrag från Försäkringskassan på 600:-, efter den 1 juli varje år, vad gäller undersökningen.
Bidraget sparas i 2 år och är sedan förbrukat om man inte utnyttjar det. Väljer man att gå vartannat år så får man dubbla bidrag, d.v.s. 1200:- och för många ungdomar idag som har friska tänder så räcker det kanske med det, med det bestämmer vi efter den första undersökningen.

Är man helt frisk i munnen brukar det räcka med en undersökning vartannat år då slutar årskostnaden på ca. 200:-, med nuvarande prissättning. Detta är något att tänka på innan Ni tecknar Er för abonnemangstandvård som kan bli betydligt dyrare, trots att det låter lockande.

Tandvården Teleborg © 2023