Priser

Eftersom du som patient endast är intresserad av vad du faktiskt betalar, är det svårt att ange priser utan att det missuppfattas. Beroende på ålder, ersättningsperiod och vad man tidigare gjort under denna ersättningsperiod, kan priset variera väldigt mycket för samma åtgärd. Dessutom kan det variera beroende på läget i munnen och svårighetsgrad, m.m.

Fråga gärna efter kostnadsförslag efter genomgången undersökning.

TANDVÅRDSBIDRAGET
Det kommer ett nytt tandvårdsbidrag den första juli varje år. Det går att spara bidraget från ett år till ett annat och använda två bidrag under ett år, samtidigt eller vid två olika tillfällen. Tandvårdsbidragets storlek beror på patientens ålder.
Till och med det år som patienten fyller 29 är bidraget 600 kronor per år.
Från och med det år patienten fyller 30 och till och med det år patienten fyller 64 är bidraget 300 kronor per år. Från och med det år patienten fyller 65 är bidraget 600 kronor per år.

Förutom detta finns det ett speciellt tandvårdsbidrag som riktar sig till personer som har sjukdomar eller funktionsnedsättningar som ökar risken för försämrad tandhälsa. Detta ansöks av tandläkaren tillsammans med läkarintyg. Det särskilda tandvårdsbidraget är 600 kronor per halvår och gäller från och med 1 januari och 1 juli varje år.

Prislista

Gäller 20230101-20231231 (önskemål om mer detaljerad prislista vänligen kontakta kliniken).

Studenter med giltigt studentkort får 10% rabatt på undersökningar.

Undersökning

Från 990kr


Utredning

Enstaka tand eller enstaka problem: Från 450kr

Flera tänder eller multipla problem: Från 1565kr


Lagning

Beroende på vilken tand och vilken omfattning. Från 1300kr

(Bedövning kostar ej extra)


Tanduttagning

Från 1490kr


Krona

Från 7800kr inkl. materialkostnad (gäller ej guld).


Implantatkrona

Från 8695kr


Rotfyllning

Från 3795kr (Beroende på vilken tand det är och hur många kanaler tanden har)


Hygienistbehandling

Från 540kr


Bettskena

Bettskena i hård akrylat, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena: Från 3752kr


Protes

Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad: 12900kr + material
Hel underkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder: 11900kr
Hel överkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder: 11900kr


Blekning

Kontroll inför blekning: 350kr

Blekning med Philips Zoom inkl. hemmablekning och klinikblekning: 6000kr ink. moms


Invisalign

Konsultation 3000kr

Invisalign: 45000kr – 60000kr
Vivera 4500kr


Läkemedel

Sedering: 350 kr


Tandskydd

2000 kr


Betalning sker med kort eller avbetalningsplan med Resurs Bank.

– När du kommer till oss på undersökning så får du en kostnadsberäkning på just din behandling och du har möjlighet att prata med din tandläkare om det är något som du undrar över.

Finansieringspartner

Du kan nu även finansiera via Resurs bank.

Tandvården Teleborg © 2023