Rotfyllning

En vanlig orsak till rotfyllning är att en tand har ett djupt kariesangrepp. Då får tandläkaren rengöra och rotfylla tanden.

Den vanligaste orsaken till att tanden behöver rotfyllas är att tanden har ett djupt kariesangrepp. Bakterier från kariesangreppet har nått pulpan, som har blivit inflammerad och infekterad. Kroppens eget försvar kan då inte själv ta hand om infektionen och tanden måste då rengöras och rotfyllas.

Rotfyllningen görs ofta under två behandlingsomgångar. Vid första tillfället rensar tandläkaren kanalen. En gummiduk (kofferdam) sätts först runt tanden så att inte bakterier och saliv från munnen kommer ner i rotkanalen. Kanalen rensas med små filar. Den rensade kanalen rengörs även med en bakteriedödande lösning. Kanal och tand fylls sedan med en temporär fyllning.

Vid kommande besök fylls rotkanalen definitivt. Då täpps kanalen till med ett gummimaterial, guttaperka. Ibland händer det dock att tanden måste rensas vid flera tillfällen innan den kan rotfyllas. Tex vid fortsatt värk och svullnad. 
Efter rotfyllningen är klar kontrolleras denna med en röntgenbild för att se så rotfyllningen är tät och når ända ner till rotspetsen. En permanent lagning eller krona kan nu göras på tanden.

Efter att tanden blivit rensad och rotfylld kan tanden vara lite öm, men det brukar gå om inom några dygn. En vanlig värktablett lindrar oftast bra.

Tandvården Teleborg © 2023