Karies

Karies är ett annat ord för hål i tänderna och kan orsakas av olika bakterier. Karies kan utan problem avlägsnas från tanden.

Hål i tänderna

Karies orsakas av olika bakterier som normalt lever i munhålan och som kan orsaka att emaljen urkalkas. Vid tillförsel av socker kan små kariesangrepp leda till större kaviteter, “hål i tänderna”. Fluor är en viktig försvarsfaktor mot karies. Mindre hål som endast finns i emaljen behöver inte lagas. När kariesangreppet har spridit sig till dentinet behöver tanden lagas. Om kariesangreppet har blivit stort och sträcker sig till pulpan behöver tanden rotfyllas för att behållas. Om karies lämnas obehandlad kan dessa växa sig stora och kan i förlängningen leda till stor tandsubstansförlust samt tandvärk och att tanden går förlorad.

När en tand ska lagas och innan behandling påbörjas kan bedövning fås som smärtlindring. Efter all karies har avlägsnats placeras en matris som utgör en vägg. Detta för att kunna återskapa optimal form samt hålla området fritt från fukt. Det vanligaste tandfyllningsmaterialet är komposit, en sorts plast som stelnar av ultraviolett ljus.

Efter att tanden fyllts färdigt samt avlägsnade av matrisen putsas fyllningen för att passa in i bettet.

 

Olika stadier av kariesprogression

Tandvården Teleborg © 2023