Antiapné skena

Även kallade snarkskenor hjälper patienten att upprätthålla fria luftvägar under sömnen.

Antiapné skena (snarkskena)

Dessa specialskenor hjälper patienten att upprätthålla fria luftvägar under sömnen för att på så vis kunna minska risken för andningsuppehåll, OSAS, obstruktivt sömnapnésyndrom. Dessa skenor görs vanligtvis på remiss från sjukvården men kan även utföras till de som enbart lider av socialt höga snarkningar.

Vi arbetar med ledande företag inom sömnmedicinbranschen och erbjuder därför våra patienter Somnomed-skenor som är helt 2 delade jämfört med andra fabrikat.

Tandvården Teleborg © 2023