Broar & kronor

Om du har skadade eller på annat sätt dåliga tänder och önskar ersätta dom finns det olika alternativ till behandlingar. Vad som passar dig bäst beror på vilka förutsättningar vi har och vilket mål vi har med behandlingen.

Tandstödd protetik

Tandstödd protetik görs på dina egna tänder då de t ex gått sönder så pass mycket så att konventionell fyllningsterapi har dålig prognos, om du vill sluta en tandlucka eller kanske ändra utseendet på dina tänder. Genom att preparera aktuell tand/aktuella tänder och sedan ta ett avtryck på de så kan sedan en tandtekniker framställa dina nya tänder som sedan provas in i munnen. Är både du och tandläkaren nöjda med resultatet så cementeras kronan/bron på plats. Kronor och broar kan göras i olika material så som metall och porslin.

Efter att konstruktionen är på plats så kommer du och tandläkaren att gå igenom eventuella frågor samt hur du skall hålla rent. Det kommer vara minst lika viktigt att hålla dina nya tänder rena som de gamla och du erbjuds därför efteråt att regelbundet få komma till tandhygienist.

Avtagbar protetik

Avtagbar protetik innefattar proteser av olika slag. Saknar du alla tänder så kan en helprotes göras. Saknar du en eller flera tänder så kan en delprotes göras.
Delprotes ersätter delvis tandlöshet, dvs en eller flera tänder och består av en metallkonstruktion som stomme och akryl som ersättning för tandkött och tänder. Den tar stöd delvis på dina egna friska tänder och slemhinnorna men protesen är avtagbar.

Helprotes görs när man saknar alla tänder i en eller båda käkarna, protesen görs vanligtvis i akryl. Helprotesen sitter ej fast utan fäster genom egna muskler i munnen samt sug mot gommen/tandköttet.

En avtagbar protes tar oftast tid att vänja sig vid och kan inledningsvis orsaka besvär i munnen som tryck och skavsår. Vi kontrollerar tuggfunktion och justerar protesen vid behov. En protes sköts genom noggrann rengöring med en mjuk tandborste morgon och kväll och Du ska även borsta på slemhinnan i munnen.

Implantatstödd protetik

När du saknar en, flera eller alla tänder i käke/mun och inte önskar ersätta de med en avtagbar eller tandstödd lösning så kan implantat-behandling vara ett alternativ. Ett implantat fungerar som en konstgjord tandrot som sitter fast i benet. Beroende på vad för typ av behandling som skall göras installeras olika många implantat. Efter implantatoperationen så behöver implantatet läka in i benet vilket minst tar 3 månader.

När läkningsprocessen är klar kan avtryck på implantat tas och skickas till tandteknikern som framställer din nya tand/dina nya tänder. Vanligtvis skruvas dessa konstruktioner på plats skruvhålen fylls igen med fyllningsmaterial. Vi arbetar med världsledande implantatföretag och använder oss av originaldelar från implantat till krona för att du som patient skall få bästa möjliga garantier på din implantatbehandling.

Efter en implantat-behandling kommer det att vara mycket viktigt att du kan och håller rent vid dina implantat. Vi kommer gå igenom hur du skall hålla rent och du kommer även att erbjudas regelbundna kontroller hos tandläkare och tandhygienist.

Tandvården Teleborg © 2023